ACTOS 50 ANIVERSARIO

21 DE FEBREIRO 1966 - 21 DE FEBRERO 2016

O próximo 21 de febreiro cúmprense 50 anos desde a fundación do Centro Galego de Valencia cuxo obxectivo era agrupar aos galegos e simpatizantes residentes na capital e os seus arredores, para estreitar os lazos de amizade, cultura e axuda mutua.

A pesar que o Centro Galego non permaneceu activo durante todo este período, cremos necesario, pola membresía actual, render un tributo a todos os socios, amigos e simpatizantes que formaron parte desta gran familia. Lembrar o seu legado e realizar un encontro para que, xeracións diversas, podamos compartir momentos de sentimentos, emocións e morriña contida.

Ese mesmo día celebrarase ás 10,30 horas a Asemblea Xeral do Centro. Unha vez finalizada a mesma, as bandas de gaitas de Castelló, Alacante e Valencia, ofrecerán conxuntamente un pequeno concerto.

Ás 12,30 darase inicio ao encontro ou mesa redonda denominada "Emigración Galega: A miña experiencia persoal. Os Centros Galegos e o seu papel futuro". Nela contaremos con ilustres galegos, fincados na actualidade na Comunidade Valenciana, para que no devandito foro expoñan a súa experiencia persoal e, fundamentalmente, ilústrennos con ideas sobre a realidade dos centros galegos, a súa misión futura, os seus obxectivos para seguir e as finalidades que os novos tempos esixen. Dita mesa será coordinada por Don José Manuel Pichel, delegado territorial da ONCE na Comunidade Valenciana. 

Todas as actividades levarán a efecto o día 21 de Febreiro na nosa sede social de Massanassa.

Adicionalmente, no mes de maio, dentro do marco do Día dás Letras Galegas, o Centro Galego organizará diversos actos nos que se unirá o fervor pola devandita celebración e diversas actividades (exposicións, charlas, homenaxe a Manuel María, entre outros) relacionadas co 50 aniversario. Por iso, tanto ao finalizar a mesa redonda como dentro da Asemblea Xeral, establecerase un encontro para expoñer ideas sobre os devanditos actos.

Á finalización dos devanditos actos servirase un viño de honra e unha degustación de produtos galegos e valencianos. Todo iso amenizado polas bandas de gaitas dos centros galegos da Comunidade Valenciana.

ACTOS DEL 21 DE FEBRERO

50 ANIVERSARIO

El próximo 21 de febrero se cumplen 50 años desde la fundación del Centro Galego de Valencia cuyo objetivo era agrupar a los gallegos y simpatizantes residentes en la capital y sus alrededores, para estrechar los lazos de amistad, cultura y ayuda mutua.

A pesar que el Centro Galego no ha permanecido activo durante todo este período, creemos necesario, por la membresía actual, rendir un tributo a todos los socios, amigos y simpatizantes que han formado parte de esta gran familia. Recordar su legado y realizar un encuentro para que, generaciones diversas, podamos compartir momentos de sentimientos, emociones y morriña contenida.

Ese mismo día se celebrará a las 10,30 horas la Asamblea General del Centro. Una vez finalizada la misma, las bandas de gaitas de Castellón, Alicante y Valencia, ofrecerán conjuntamente un pequeño concierto.

A las 12,30 se dará inicio al encuentro o mesa redonda denominada "Emigración Galega: A miña experiencia persoal. Los Centros Galegos y su papel futuro". En ella contaremos con ilustres gallegos, afincados en la actualidad en la Comunidad Valenciana, para que en dicho foro expongan su experiencia personal y, fundamentalmente, nos ilustren con ideas sobre la realidad de los centros gallegos, su misión futura, sus objetivos a seguir y las finalidades que los nuevos tiempos exigen. Dicha mesa será coordinada por Don José Manuel Pichel, delegado territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana.  

Todas las actividades se llevarán a efecto el día 21 de Febrero en nuestra sede social de Massanassa.

Adicionalmente, en el mes de mayo, dentro del marco del Día das Letras Galegas, el Centro Gallego organizará diversos actos en los que se unirá el fervor por dicha celebración y diversas actividades (exposiciones, charlas, homenaje a Manuel María, entre otros) relacionadas con el 50 aniversario. Por ello, tanto al finalizar la mesa redonda como dentro de la Asamblea General, se establecerá un encuentro para exponer ideas sobre dichos actos.

A la finalización de dichos actos se servirá un vino de honor y una degustación de productos gallegos y valencianos. Todo ello amenizado por las bandas de gaitas de los centros gallegos de la Comunidad Valenciana.

© 2016 Centro Galego de Valencia. Carrer de València, 46, Massanassa (Valencia). Todos los derechos reservados.
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis! Esta página web fue creada con Webnode. Crea tu propia web gratis hoy mismo! Comenzar